×

Α’ ΚΥΚΛΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΑ119ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑY6
ΟΑ219ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗY6
ΟΑ319ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑY6
ΟΑ419ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝY6
ΟΑ519ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥ6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΒ119ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝY6
ΟΒ219ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝY6
ΟΒ319ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗY6
ΟΒ419ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝY6
ΟΒ519ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΥ6
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΓ119ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣY7.5
ΟΓ219ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚY7.5
ΟΓ319ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗY7.5
ΟΓ419ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗY7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΔ119ΕΠΙΧΕΙPΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑY7.5
ΟΔ219ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗY7.5
ΟΔ319ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗY7.5
ΟΔ419ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗY7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ (ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΕ119ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗY7.5
ΟΕ219ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΕΑ119ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥY7.5
ΟΕΑ219ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣY7.5
ΟΕΑ319ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣΥ7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΣΤ119ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥY7.5
ΟΣΤ219ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΣΤΑ119ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗY7.5
ΟΣΤΑ219ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣY7.5
ΟΣΤΑ319ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΥ7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΖ119ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣY7.5
ΟΖ219ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΖΑ119ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣY7.5
ΟΖΑ219ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣY7.5
ΟΖΑ319ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΥ7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΗ119ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝY7.5
ΟΗ219ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΗΑ119ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΥ7.5
ΟΗΑ219ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗY7.5
ΟΗΑ319ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗY7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΕ119ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗY7.5
ΟΕ219ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΕΒ119ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝY7.5
ΟΕΒ219ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICSY7.5
ΟΕΒ319ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΥ7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΣΤ119ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥY7.5
ΟΣΤ219ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΣΤΒ119ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣY7.5
ΟΣΤΒ219ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣY7.5
ΟΣΤΒ319ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥ7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΖ119ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣY7.5
ΟΖ219ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΖΒ119ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑY7.5
ΟΖΒ219ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Y7.5
ΟΖΒ319ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣΥ7.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ30
Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ/ΕΥECTS
ΟΗ119ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝY7.5
ΟΗ219ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑY7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3
ΟΗΒ119ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΥ7.5
ΟΗΒ219ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝY7.5
ΟΗΒ319ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚY7.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ30

TOP