ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης, της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα.


Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

TOP
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση