×

Σύνδεση με Κοινωνία και Φορείς

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ενημέρωση Erasmus+

17/04/2024 | 13:15 μ.μ

Αρχείο Εκδηλώσεων

VIEW ALL

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις για το τμήμα Οικονομικών Επιστημών

για να επιλέξεις το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στην Καστοριά

Πληροφορίες για μαθητές Λυκείων

Αρχείο newsletters

Απόφοιτοι

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και σε διάφορους χώρους, όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γραφείο Διασύνδεσης

 • Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

  Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει σκοπό να αποτελέσει κέντρο πληροφόρησης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας, φιλοδοξώντας να γίνει συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Παραγωγικής Κοινότητας.

Υποδομές – Εγκαταστάσεις

 • Υποδομές – Εγκαταστάσεις

  Οι υποδομές του Τμήματος είναι σύγχρονες με νεόδμητες κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πλήθος πακέτων λογισμικού λογιστικής, logistics, marketing, οικονομετρίας, μαθηματικών, διαδραστικών πολυμέσων κ.α., αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα (προβολικά, διαδραστικούς πίνακες, ηχητικές εγκαταστάσεις κτλ) καθώς και μία πλούσια σε τίτλους βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών βιβλιοθήκη.

Φοιτητική Ζωή

Η ανανέωση εγγραφής εξαμήνων και οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής για όλα τα μαθήματα γίνονται ηλεκτρονικά (https://students.uowm.gr) από τους φοιτητές/τριες στην αρχή κάθε εξαμήνου, κατόπιν ανακοινώσεων στον οικείο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων ουσιαστικά αποτελεί και την εγγραφή του φοιτητή ανά εξάμηνο στο Τμήμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή, όπως δεν επιτρέπεται και οποιαδήποτε αλλαγή μαθημάτων.

Με αυτή τη δήλωση κάθε φοιτητής αποκτά δικαίωμα:

 1. να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα μέσω του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ (βιβλία, σημειώσεις κλπ), που διατίθενται γι’ αυτά τα μαθήματα στην αρχή του συγκεκριμένου εξαμήνου.
 2. να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε στο τέλος του συγκεκριμένου εξαμήνου και στην επόμενη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Aν ένας φοιτητής δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται ότι δε θα παρακολουθήσει τα μαθήματα, δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα, ούτε να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρώνται στη συνολική διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές, που διακόπτουν κατά τα παραπάνω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται αυτοδικαίως στο Τμήμα. Η αίτηση για διακοπή σπουδών, γίνεται δύο φορές το έτος και αποκλειστικά, το χρονικό διάστημα των δηλώσεων μαθημάτων (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα διδάσκεται επί 13 εβδομάδες, με 4 ώρες διδασκαλίας σε μορφή διάλεξης ανά εβδομάδα. Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης φροντιστήρια, κατά τα οποία λύνονται ασκήσεις και συζητούνται απορίες των φοιτητών.

Για τα μαθήματα που διδάσκονται το φθινοπωρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται από τέλος Ιανουαρίου μέχρι αρχές Φεβρουαρίου. Για τα μαθήματα που διδάσκονται το εαρινό εξάμηνο οι εξετάσεις γίνονται τον Ιούνιο. Τέλος, τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων επανεξετάζονται το Σεπτέμβριο. Εάν ένας φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα που έχει δηλώσει το φθινοπωρινό ή το εαρινό εξάμηνο κατά τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους, μπορεί να επαναλάβει την εξέταση του μαθήματος κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρείς:

α. Ιανουαρίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου,

β. Ιουνίου, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και

γ. Σεπτεμβρίου (επαναληπτική), για τα μαθήματα των δύο εξαμήνων.

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι κατ' ανώτατο όριο τέσσερεις εβδομάδες.

Φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή παθήσεις που καθιστούν προβληματική ή αδύνατη την γραπτή εξέτασή τους μπορούν, κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, να εξετάζονται συνδυαστικά προφορικώς και γραπτώς, βάσει διαδικασίας που έχει θεσπίσει το Τμήμα. Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο κρατικό φορέα.

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων “ΕΥΔΟΞΟΣ”, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Η πρόσβαση των φοιτητών στην υπηρεσία “ΕΥΔΟΞΟΣ” (https://www.eudoxus.gr) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα γίνεται μέσω ταυτοποίησής τους στην ομοσπονδιακή Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) του ΕΔΕΤ, με χρήση του ονόματος του Τμήματος και του Αριθμού Μητρώου κάθε φοιτητή.

Για τη χορήγηση του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο δικτυακό τόπο https://academicid.minedu.gov.gr/.  Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από τη Γραμματεία, μπορούν οι φοιτητές/τριες να παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των φοιτητών που έχουν οικονομικές δυσκολίες να αντεπεξέλθουν στις σπουδές τους παρέχεται Δωρεάν Σίτιση στους δικαιούχους φοιτητές/τριες, στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, το οποίο βρίσκεται κοντά στα διδακτήρια. Οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται έγκαιρα από τη γραμματεία του τμήματος.  Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές καταβάλλουν ημερησίως ένα χαμηλό αντίτιμο για πλήρες μενού (πρωινό, γεύμα και δείπνο).

Υγειονομική, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη δικαιούνται όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, ομογενείς και αλλοδαποί) για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται σαν ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών προσαυξημένα κατά δύο χρόνια. Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο χορηγεί ειδικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να χρησιμοποιεί ο φοιτητής στην έδρα του οικείου Α.Ε.Ι. και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτός αυτής. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα, και θέλει την υγειονομική περίθαλψη φοιτητή, θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί της ασφάλισης από τον άλλο φορέα και να επιλέξει αυτήν του φοιτητή με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, δηλώνοντας ότι "δεν είναι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα". Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη παρέχονται στο βιβλιάριο Υγειονομικής περίθαλψης. Για την παροχή βιβλιαρίου Υγειονομικής περίθαλψης, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία .

Αντιλαμβανόμαστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως έναν οργανισμό με ποιότητα ζωής. Υπό το πρίσμα αυτό, επιδιώκουμε την ολιστική υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών, των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε όλες τις εκφάνσεις ζωής που αφορούν τον βιόκοσμό τους. Θεωρούμε ότι η ολιστική υποστήριξη συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης του ανθρώπου με το σώμα του, στην προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και κατ’ επέκταση στην επίτευξη της προσωπικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι, η ολιστική υποστήριξη περιλαμβάνει ένα σύνολο βιο-ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων, όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, πληροφόρηση, καθώς και υπηρεσίες πρόληψης, προαγωγής υγείας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Οι παραπάνω δράσεις βασίζονται σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα και προσεγγίσεις για τη διαχείριση της ετερότητας και την εφαρμογή της ισότητας, καθώς αντλούν από τις αρχές που ορίζει η ηθική της συμπερίληψης.

https://holistic.uowm.gr/

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες (ΕΚΟ).

Αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Οικονομικών ενισχύσεων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΜΥΦΕΟ είναι ο Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας Πνευματικός Δημήτριος, του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://myfeo.uowm.gr/

Κάθε χρόνο προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός υποτροφιών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις προκηρύξεις αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στο Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να ενημερωθούν για τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών και τη διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων.

Βασικός φορέας παροχής υποτροφιών είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και για τα πρώτα τρία (3) έτη σπουδών, ανάλογα με την επίδοση στα μαθήματα. Οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν τους δικαιούχους των παραπάνω υποτροφιών μία φορά ετησίως. Η ημερομηνία αλλάζει κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από το χρονικό διάστημα δρομολόγησης των απαραίτητων διαδικασιών από το Ι.Κ.Υ..

Ενδεικτικές πηγές Υποτροφιών:

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υποτροφίες/Κληροδοτήματα
 • Υποτροφίες Ευρωπαϊκής Κοινότητας
 • Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων
 • Υποτροφίες Ιδιωτών
 • Υποτροφίες Διεθνών Οργανισμών
 • Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων
 • Υποτροφίες Ερευνητικών Ινστιτούτων

https://econ.uowm.gr/category/ypotrofies/

Παρουσίαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

δραστηριότητες

TOP