×

Σύνδεση με φορείς

Μέρος της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης που ακολουθεί το Τμήμα είναι και η έμφαση που δίνεται στην εξωστρέφεια με απώτερο σκοπό:

  •  την οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων,
  •  την ανάδειξη του προγράμματος σπουδών και την προβολή του Τμήματος 
  •  την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών/-τριών 
  •  των προοπτικών καριέρας των αποφοίτων.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούν σύνδεση με κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς μέσα από:

  • Ομιλίες ε-con talks
  • Ομιλίες ε-con cares
  • Ημέρες Καριέρας
  • Επιχειρηματικό FORUM
  • Μνημόνια συνεργασίας
TOP