×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467440029

Email: tsiskou (at) uowm.gr

Θ.Σ.

Σίσκου Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Autumn 1996 CEMS Master (Community of European Management Schools) awarded by the Community of European Management Schools

Γνωστικό Αντικείμενο: Νομισματική θεωρία και πολιτική με έμφαση στα συναλλαγματικά καθεστώτα των μετασοσιαλιστικών  Ευρωπαϊκών χωρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διεθνές Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Μαθήματα

TOP