×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467087060

Email: tsiskou (at) uowm.gr

Θ.Σ.

Σίσκου Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Σίσκου Θωμάς, Specialized in Monetary Theory and Politic with Emphasis in Exchange Rate Systems for the European Transitions Countries
Autumn 1996 CEMS Master (Community of European Management Schools) awarded by the Community of European Management Schools

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Διεθνές Χρηματοπιστωτικό σύστημα, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

  • Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
  • Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία
TOP
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση