Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467087060

Email: mvasileiou (at) uowm.gr

M.B.

Βασιλείου Μαρία

Διοικητικός Υπάλληλος στη Γραμματεία


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

TOP
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση