Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467087197

Email: ntsounis (at) uowm.gr

N.T.

Νικόλαος Τσούνης, Καθηγητής Οικονομικών

Νικόλαος Τσούνης, (MA(Econ), Ph.D., University of Manchester), Καθηγητής Οικονομικών


Associate Editor, International Journal of Computational Economics and Econometrics (IJCEE),

Co-Chair and co-founder, International Conference on Applied Economics (ICOAE)(http://i-coae.com),

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

TOP
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση