×

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής, ως Πρόεδρος
Ασπασία Βλάχβεη, Καθηγήτρια, ως Αν. Πρόεδρος
Μελίνα Δριτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
Ειρήνη Κορωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
Σταυρούλα Λασπίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος
Θωμάς Σίσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
Αντώνης Τσιτούρας, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
Πρόδρομος Τσινασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
Νικόλαος Τσούνης, Καθηγητής, Μέλος
Λάζαρος Μαρκόπουλος, ΕΤΕΠ, Μέλος
Ηλίας Δημητριάδης, ΕΔΙΠ, Μέλος

TOP