×

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εναρμονίζονται με τους στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι στόχοι της επόμενης τετραετίας επικεντρώνονται στην αναβάθμιση του διδακτικού έργου, την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, τη φοιτητοκεντρική προσέγγιση, τη σύνδεση με την κοινωνία και τους φορείς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνούς αναγνωσιμότητας.

01

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1.1. Ανάπτυξη προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών με υψηλή ζήτηση ­
1.2 Συνεχής βελτίωση μαθησιακής εμπειρίας
1.3 Εφαρμογή πολιτικής ποιότητας στο πρόγραμμα σπουδών
1.4 Βελτίωση ρυθμών αποφοίτησης και επιδόσεων των φοιτητών
 
02

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

2.1 Ισχυροποίηση των ερευνητικών εργαστηρίων


2.2 Βελτίωση των επιδόσεων στην παραγωγή και αναγνώριση του ερευνητικού επιστημονικού έργου


2.3 Προώθηση καινοτομίας στην έρευνα με ενίσχυση συνεργασιών σε αντικείμενα αιχμής με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού


03

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

3.1 Διασύνδεση με αγορά εργασίας & δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης
3.2 Συνεργασία με επιχειρήσεις
3.3 Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών
 
04

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

4.1     Υπογραφή μνημονίων και συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας


4.2     Δράσεις του Τμήματος με κοινωφελή σκοπό για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας


05

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.1 Δημιουργία προγραμμάτων διεθνούς συνεργασίας
5.2 Παρουσία του τμήματος σε δράσεις της διεθνούς κοινότητας
5.3 Δικτύωση του Τμήματος
 
TOP