×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467440024

Email: ptsinaslanidis(at)uowm.gr

Π.T.

Πρόδρομος Τσινασλανίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική με έμφαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική, Στρατηγικές συναλλαγών και επενδύσεων, Αγορές χρήματος και κεφαλαίου, Αναγνώριση σχηματισμών

Μαθήματα

TOP