×

Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Από το ακαδ. έτος 2021-2022 θα παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα παρακολούθησης παιδαγωγικών μαθημάτων για την απόκτηση  Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ως εξής:

  • Προστίθεται ομάδα έξι (6) μαθημάτων που θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν μόνο ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, που επιθυμούν να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Τα μαθήματα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα προσφέρονται δωρεάν στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος.
  • Θα χορηγείται βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας όταν ο φοιτητής παρακολουθήσει επιτυχώς τα έξι (6) επιπλέον μαθήματα και έχει ολοκληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου.
  • Οι πτυχιούχοι απόφοιτοι του Τμήματος δεν θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  • Τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δύναται να πραγματοποιούνται είτε αυτοδύναμα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε σε συνδιδασκαλία με το τμήμα Μαθηματικών ή /και με το τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  • Τα έξι (6) επιπλέον μαθήματα που απαιτούνται για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα   και δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΕΞΑΜΗΝΟΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣECTS
1Εισαγωγή στην Παιδαγωγική5οΕ35
2Διδακτική Μεθοδολογία5οΕ35
3Τεχνολογίες στην επικοινωνία και την εκπαίδευση - Πολυμέσα και εφαρμογές6οΕ35
4Εκπαιδευτική Ψυχολογία6οΕ35
5Διδακτική των Οικονομικών7οΕ35
6Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας7οΕ35

Τα ανωτέρω μαθήματα τα δηλώνουν μόνοι τους οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων η οποία ανακοινώνεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Για να έχουν οι φοιτητές το δικαίωμα δήλωσης των μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας θα  πρέπει να  υποβάλλουν  αίτηση    αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας στον σύνδεσμο https://students.uowm.gr/login.asp και μετά  στο Μενού: Αιτήσεις->Νέα Αίτηση στο πεδίο Θέμα επιλέγουν Άλλο και συμπληρώνουν την λέξη ΠΔΕ και στο πεδίο Σημειώσεις συμπληρώνουν το εξής κείμενο: Αιτούμαι την ένταξη μου στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Τ.Ε. και συνεχίζουν τις σπουδές τους για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

TOP