×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467087060

Email: mbiziou(at) uowm.gr

Μ.Μ.

Μαρία Μπίζιου


Διοικητικός Υπάλληλος στη Γραμματεία

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

TOP