×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467440048

Email: tmonovasilis(at) uowm.gr

Θ.Μ.

Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής Μαθηματικών

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

Μαθήματα

TOP