×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467440018

Email: lmarkopoulos (at) uowm.gr

Λ.Μ.

Λάζαρος Μαρκόπουλος, E.T.E.Π

Μαρκόπουλος Λάζαρος, M.Sc Software Systems ,  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό.


Google Ads Search Certification

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

TOP