×

Επικοινωνία

Tηλ.: +30 2467087194

Email: lmarkopoulos (at) uowm.gr

Λ.Μ.

Λάζαρος Μαρκόπουλος, E.T.E.Π

Μαρκόπουλος Λάζαρος, M.Sc Systems Software, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό.


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

TOP