×

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδος ή του εξωτερικού Κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται στα εξής μαθήματα του πρώτου εξαμήνου:

  •  Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
  •  Γενικά Μαθηματικά
  •  Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Όλοι οι επιτυχόντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από μαθήματα στα οποία έχουν ήδη επιτύχει στο τμήμα προέλευσης.

Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

TOP