Επιτροπές και Εκπρόσωποι Τμήματος στα Συλλογικά Όργανα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-21


OMEA ·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Καθηγήτρια

·      ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια

·      ΣΙΣΚΟΥ ΘΩΜΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής

·      ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Σύμβουλοι Σπουδών ·      ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια

·      ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος ERASMUS ·      ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
Επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021. ·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Καθηγήτρια

·      ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Καθηγήτρια

·      ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια

·      ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Καθηγητής

·      ΣΙΣΚΟΥ ΘΩΜΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής

·      ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής

·      ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής

Επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος ·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Καθηγήτρια

·      ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια

·      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος ΕΤΕΠ

Επιτροπή Επικαιροποίησης Οδηγού Σπουδών ·      ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Εκπρόσωποι στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ ·      ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόεδρος Τμήματος

·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο του ΠΔΜ ·      ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόεδρος Τμήματος

·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Αναπληρώτρια Πρόεδρος

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ ·      ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής

·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Καθηγήτρια

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» ·      ΤΣΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής

·      ΒΛΑΧΒΕΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Καθηγήτρια

 

TOP
Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση