×

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ΟΜΕΑ)

 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΟΜΕΑ
 • Δριτσάκη Μελίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Λασπίτα Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τσινασλανίδης Πρόδρομος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βασιλαρίδης Αθανάσιος (φοιτητής)

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Κορωνάκη Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σίσκου Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
 • Τσιτούρας Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής

Επιτροπή
Οδηγού Σπουδών

 • Κορωνάκη Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Τσιτούρας Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών

 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια
 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια
 • Λασπίτα Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Ενστάσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια
 • Λασπίτα Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Διδασκόντων για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

 • Τσινασλανίδης Πρόδρομος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Δριτσάκη Μελίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τσιτούρας Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή Ενστάσεων Υποψηφίων Διδασκόντων για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

 • Λασπίτα Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Κορωνάκη Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Σίσκου Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής

Επιτροπή
Κατατακτήριων Εξετάσεων

 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια
 • Σίσκου Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
 • Κορωνάκη Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τσινασλανίδης Πρόδρομος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Καθηγήτρια

Μέλη της ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια
 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Καθηγητής
 • Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής

Επιτροπή για την Επιμέλεια του Διαδικτυακού Τόπου του Τμήματος

 • Δριτσάκη Μελίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Λασπίτα Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μαρκόπουλος Λάζαρος, ΕΤΕΠ

Εκπρόσωποι στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ

 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τμήματος
 • Βλάχβεη Ασπασία, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ

 • Τσούνης Νικόλαος, Καθηγητής
 • Βλάχβεη Ασπασία, Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι στη Σύγκλητο
του ΠΔΜ

 • Μονοβασίλης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τμήματος
 • Βλάχβεη Ασπασία, Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος

Υπεύθυνη Erasmus του Τμήματος

 • Μελίνα Δριτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Υπεύθυνη Αποφοίτων του Τμήματος

 • Λασπίτα Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια
TOP