×

Επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές απασχόλησης

Το πτυχίο Οικονομικών Επιστημών παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης της ιδιότητας του Οικονομολόγου και του Λογιστή/Φοροτέχνη, αφού γίνει εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και εκδοθεί η σχετική άδεια. Με τη λήψη επιπλέον παιδαγωγικών μαθημάτων αποκτάται η δυνατότητα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η κατάρτιση που προσφέρει το ΠΠΣ δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας και των χωρών του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι του Τμήματος δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον έχουν όλα τα εφόδια για να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.

TOP