×

Επικοινωνία

  • Tηλ.: +30 2467440024
  • Email: ekoronaki(at)uowm.gr
Ε.Κ.

Ειρήνη Κορωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος (ιδιαίτερα των Πολυτελών Επώνυμων Προϊόντων), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διεθνές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες Μάρκετινγκ.

Μαθήματα

TOP