×

Επικοινωνία

Tηλ.: +302467087060

Email:  idimitriadis(at) uowm.gr

Η.Δ.

Ηλίας Δημητριάδης , Ε.Τ.Ε.Π

Ηλίας Δημητριάδης  ΠΜΣ Πληροφορική-Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό.

 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας - Ε.Π.ΠΑΙ.Κ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχή Φούρκα, 52100 – Καστοριά– Ελλάδα

Μαθήματα

TOP