×

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Οικονομική Επιστήμη, η οποία μελετά την διαδικασία λήψης αποφάσεων των οικονομικών μονάδων και το πώς αυτές επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση των πόρων που διαθέτουν και των τιμών τους. Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό θα εξερευνήσουμε το πώς διαμορφώνονται οι αποφάσεις των ατόμων, οι στρατηγικές των επιχειρήσεων και οι πολιτικές των κυβερνήσεων, για να κατανοήσετε πώς λειτουργεί ο κόσμος.

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας. Το Τμήμα παρέχει οικονομική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και έχει δύο κατευθύνσεις: α) Οικονομική Ανάλυση και  β) Οικονομική των Επιχειρήσεων

Η παραπάνω αποστολή ολοκληρώνεται καθώς το Τμήμα παρέχει, στους αποφοίτους του δυνατότητες πρόσβασης σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αλλά και σε Διδακτορικές Σπουδές σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

TOP
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση