×

Α]

Αναδυόμενος πολιτιστικός τουρισμός ανακαλύπτοντας πεζοπορία και πολιτιστικές διαδρομές στη διασυνοριακή περιοχή

Το έργο έχει ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των τουριστικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων των συμμετεχόντων δήμων με την ανάπτυξη πεζοπορίας και πολιτιστικών διαδρομών με κατάλληλη σήμανση, πάνελ πληροφοριών και επαρκή χαρτογράφηση με i-tools και έναν ολοκληρωμένο Οδηγό Διαδρομών Πεζοπορίας στους τομείς ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει να δώσει νέα σημασία στην πεζοπορική εμπειρία παρέχοντας στον επισκέπτη πληροφορίες σχετικά με τις πολιτιστικές και φυσιολατρικές τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά του, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή, τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα ρούχα, τον καιρό δυναμικά και εν κινήσει. Θα έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει σχόλια ή φωτογραφίες της διαδρομής και να δώσει χρήσιμες συμβουλές στους επόμενους επισκέπτες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες θα συνδυάσουν τη χαρά της πεζοπορίας με την αγάπη για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο επισκέπτης θα μπορούσε να ακολουθήσει την πολιτιστική διαδρομή έχοντας το έξυπνο τηλέφωνό του ως πυξίδα, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για τα πολιτιστικά μνημεία της διαδρομής αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, με τις εκδηλώσεις, τις παραδόσεις, τις γεύσεις που κάποιος θα μπορούσε να νιώσει και να απολαύσει.

Θεόδωρος Μονοβασίλης, Καθηγητής

(για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

24 μήνες

(1/11/2019-1/11/2021)

657.600 ευρώ (έργου)

154.000 ευρώ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ευρωπαϊκοί (IPA Authority) και Εθνικοί (Ελλάδας, Αλβανίας) φορείς

Δήμος Νεστορίου (Συντονιστής), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ), URBAN RESEARCH INSTITUTE (Αλβανία), Δήμος Τεπελενίου (Αλβανία)

TOP