×

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  υποστηρίζεται από Συμβουλευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από εξέχουσες προσωπικότητες και στελέχη της αγοράς.

Αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να λειτουργεί συμβουλευτικά-υποστηρικτικά στο Τμήμα, σε θέματα όπως η στρατηγική του προγράμματος, οι σχέσεις του με την αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος είναι η ακόλουθη:

  • Ναούμ Δίτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος DTS AE
  • Χαράλαμπος Καραταγλίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς
  • Δημήτρης Σαββόπουλος, πρώην αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς
  • Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Πρόεδρος παραρτήματος Δυτικής. Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητηρίου Ελλάδας
  • Δομνίκη Καβατζίκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου δυναμικού Deloitte
  • Κυριάκος Φιλίνης, Policy Analyst του ΣΕΒ

Ναούμ Δίτσιος

Διευθύνων Σύμβουλος DTS AE

Χαράλαμπος Καραταγλίδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς

Δημήτρης Σαββόπουλος

πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Δημήτρης Κοεμτζόπουλος

Πρόεδρος παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Δομνίκη Καβατζίκη

Διευθύντρια Ανθρώπινου δυναμικού Deloitte

Κυριάκος Φιλίνης

Policy Analyst του ΣΕΒ
TOP