×

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Σίσιας Γεώργιος

έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

gsisias@yahoo.com

Σταμπουλής Χρήστος

έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

cstamp@agro.auth.gr

Τάντος Στέφανος

έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

steftantos@gmail.com

Παπαδημητρίου Ευαγγελία

έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

evpap@uth.gr

Τσαρούχα Ευαγγελία

έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό

efiaeris@yahoo.gr

TOP