×

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στοχεύει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους αποφοίτους του. Στόχος μας είναι οι απόφοιτοί μας να βρίσκονται σε διαρκή διασύνδεση με το Τμήμα συνεισφέροντας ως απόφοιτοι:

  • στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,
  • στη περαιτέρω διασύνδεση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την αγορά εργασίας και
  • στην ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται.

Ενημερώνονται για νέες θέσεις εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και για τα τελευταία νέα και τις δράσεις του Τμήματος μέσα από το newsletter που έχει δημιουργηθεί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος.

Δομή Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

TOP