Προπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α’ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Y 6
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Y 6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Y 6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Y 6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ    
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Y 6
ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Y 6
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Y 6
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Y 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Y 7.5
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Y 7.5
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Y 7.5
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Y 7.5
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Υ  
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

  Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Y 7.5
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Y 7.5
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Y 7.5
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Y 7.5
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

Β΄ (2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Y 7.5
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3    
1.       ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕY 7.5
2.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕY 7.5
3.       ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕY 7.5
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Y 7.5
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3    
1.       ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ    
2.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
3.       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Y 7.5
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3 Y 7.5
1.       ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Y 7.5
2.       ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ    
3.       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/ΕΥ ECTS
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Y 7.5
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3 Y 7.5
1.       ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Y 7.5
2.       ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    
3.       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ    
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ    
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Y 7.5
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3    
1.    ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕY 7.5
2.    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΕY 7.5
3.    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕY 7.5
ΣΥΝΟΛΟ   30
     
ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ    
ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Y 7.5
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3    
1.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕY 7.5
2.       ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕY 7.5
3.       ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕY 7.5
ΣΥΝΟΛΟ   30
 

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ

   
ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Y 7.5
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3    
1.    ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕY 7.5
2.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕY 7.5
3.    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕY 7.5
ΣΥΝΟΛΟ   30
 

Η ΕΞΑΜΗΝΟ

   
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Y 7.5
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Y 7.5
Μαθήματα Επιλογής 2 από τα 3    
1.    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΕY 7.5
2.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕY 7.5
3.    ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕY 7.5
ΣΥΝΟΛΟ   30

 

 

 

TOP