×

Δεν απαιτείται επαγγελματική κατοχύρωση για την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

Η φοίτηση στο Τμήμα θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας μας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.

TOP